Οι πρώτοι 16 υποψήφιοι σύμβουλοι του υποψήφιου Δημάρχου Ιωάννη Παπαγιάννη.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ