« Πρόσκληση στην Ημερίδα για τη Διδακτική των Μαθηματικών »

Σας ενημερώνουμε ότι το παράρτημα της ΕΜΕ Ημαθίας διοργανώνει την Κυριακή 31 Μαρτίου στις 11:00π.μ. Ημερίδα για τη διδακτική των μαθηματικών.

Τοποθεσία: Αίθουσα επιμελητηρίου Ημαθίας

Ομιλητής:

Χαράλαμπος Λεμονίδης

«Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των ρητών αριθμών» 


Η ημερίδα απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.