ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣ .»ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ» Γ.Μ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.05.19 ΣΤΙΣ 11:30 . ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 01, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ  ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.