Δεύτερη θεματική του προγράμματος του συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑΣ και ΝΙΚΗΣ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ»

Έμπρακτη στήριξη του Αγροτικού ΚΟΣΜΟΥ

Αποτελεί ρητή δέσµευσή µας, η συγκρότηση αυτοτελούς Αντιδηµαρχίας Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα απασχολείται αποκλειστικά µε τη «θωράκιση» του αγροτικού πληθυσµού του τόπου µας και δεν θα εµπλέκεται το έργο της µε εκείνο των τεχνικών υπηρεσιών, όπως συµβαίνει τώρα

·        Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του αγροτικού οδικού δικτύου

·        Σύσταση Γραφείου Συµβουλευτικής για τους αγρότες – Εξειδικευµένοι επιστήµονες θα ενηµερώνουν τους ενδιαφερόµενους για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τα αγροτικά εφόδια, τις καλλιέργειες κτλ. Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί ώστε να φέρουµε σε επαφή εξαγωγικές µας επιχειρήσεις µε εισαγωγείς και αγορές του εξωτερικού

·        Εκσυγχρονισµός του αρδευτικού δικτύου µε έργα ουσίας, όπως την υπογειοποίηση των δικτύων άρδευσης, πρωτοβουλία που θα συµβάλει καταλυτικά στην εξοικονόµηση νερού, στη δραστική µείωση του αριθµού των κουνουπιών και άλλων εντόµων και το σηµαντικότερο, στη βελτίωση της παραγωγής

·        Εγκατάσταση σύγχρονων, νέων γεµιστικών βυτίων σε κάθε τοπική κοινότητα ώστε να βοηθήσουµε τους συνδηµότες µας στην καθηµερινότητα τους

·        Πίεση στην κεντρική εξουσία για διεύρυνση του εύρους των αγροτικών προϊόντων που επιδοτούνται και ενίσχυση των οικονοµικών καταβολών για ανάπτυξη νέων αγροτικών καλλιεργειών, σύγχρονων µεθόδων

·        Ενίσχυση προγραµµάτων αγροτικής καλλιέργειας, κυρίως για εναλλακτικές καλλιέργειες, µε στόχο την κινητοποίηση και την ενίσχυση των νέων να παραµείνουν στον τόπο τους

·        Κίνητρα για δηµιουργία οµάδων παραγωγών και συνεταιριστικών οργανώσεων βασιζόµενων στα νέα σύγχρονα αγροτικά δεδοµένα

·        Πρωτοβουλίες για την επίτευξη συµφωνιών αναφορικά µε τις εξαγωγές των ποιοτικών προϊόντων του Ηµαθιώτικου κάµπου και διαρκές «άνοιγµα» σε νέες αγορές

·        Τράπεζα σπόρων καθαρών- παραδοσιακών για διάθεση στους αγρότες

Ιωάννης Μ. Παπαγιάννης

Υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ»