ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

«Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία»

Στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Απριλίου του 2019, στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Βέροιας δράση με άξονα την Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και τις Σχέσεις των δύο φύλων. Τους μαθητές και της μαθήτριες του Γυμνασίου μας ενημέρωσαν ο κ. Πρόδρομος Δημητριάδης, ΠΕ Ιατρικής-Γενικός Ιατρός, η κα. Δήμητρα Καρασαχινίδου,  (ΚΥ) ΤΕ Μαιευτικής, η κα. Αναστασία Καλλιούπη, (ΚΥ) ΤΕ Μαιευτικής, η κα. Βέρρου Μαρία, (8η ΤΟΜΥ) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και η κα. Ελευθερία Παγάλια, (11η ΤΟΜΥ) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.