Οι 60 Υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι του Συνδυασμού Ελπίδας και Νίκης «Δικαίωμα για Νέα Βέροια»

του Υποψήφιου Δήμαρχου Γιάννη Παπαγιάννη.

ΟΙ 60 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ