ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΙΝΑ;

Λίγες ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές και το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας συνεδριάζει; Και να τι εισηγείται ο απερχόμενος δήμαρχος κος. Βοργιαζίδης: «Με την με αρ.πρωτ. 11083/8-5-2019 αίτησή της η δημοτική σύμβουλος Πετρούλα Παπαδήνα ζητά την καταβολή αποζημίωσης για την συμμετοχή της στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Για τον ανωτέρω σκοπό ο Δήμος μας έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του έτους 2019 και στον Κ.Α. 6122,001 με τίτλο «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων» ποσό 5.000,00 ευρώ. Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει για τον ορισμό της δημοτικής συμβούλου Πετρούλας Παπαδήνα ως δικαιούχου αποζημίωσης για τη συμμετοχή της στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ». Τα συμπεράσματα δικά σας.