ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Ενημέρωση των πολιτών  για την Ημερίδα με θέμα » Κάπνισμα και Υγεία»  που θα πραγματοποιηθεί από το Κέντρο Υγείας Βέροιας στις 29 Μαΐου 2019 στο Ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον στις 6 μ.μ. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Η Υπεύθυνη του ΚΥ Βέροιας
Χατζή Μαρία