Μαθήματα προετοιμασίας για τους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς «Θαλής» και «Υπατία» 2019

Το παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει
μαθήματα προετοιμασίας των μαθητών Α΄ Γυμνασίου για τον διαγωνισμό
«Υπατία» και Β΄ Γυμνασίου έως Γ΄ Λυκείου για τον διαγωνισμό «Θαλής».

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 σε εξεταστικά
κέντρα που θα οριστούν με απόφαση της Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας.

Τα μαθήματα προετοιμασίας θα πραγματοποιηθούν:

Ι. Για τους μαθητές της περιοχής Αλεξάνδρειας στο 2 ο Γενικό Λύκειο
Αλεξάνδρειας τα Σάββατα : 12 Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου
09:00 – 11:00.

ΙΙ. Για τους μαθητές της περιοχής Νάουσας στο 1 ο Γενικό Λύκειο Νάουσας
τις Κυριακές : 13 Οκτωβρίου, 20 Οκτωβρίου και 27 Οκτωβρίου στις ώρες
10:00 – 12:00.

ΙΙΙ. Για τους μαθητές της περιοχής Βέροιας στο 3 o Γυμνάσιο Βέροιας τις
Κυριακές : 13 Οκτωβρίου, 20 Οκτωβρίου και 27 Οκτωβρίου στις ώρες
10:00 – 12:00.

Υπενθυμίζουμε ότι:
– Τα μαθήματα προετοιμασίας γίνονται δωρεάν για τους μαθητές και οι
συνάδελφοι διδάσκουν αφιλοκερδώς.
– Εξεταστέα ύλη για τους διαγωνισμούς «ΥΠΑΤΙΑ» και «ΘΑΛΗΣ» είναι η
διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων σύμφωνα με το αναλυτικό
πρόγραμμα κάθε τάξης για τα Μαθηματικά.
– Θεωρούμε σημαντικό βοήθημα και ουσιαστικό συμπλήρωμα στην ύλη των
μαθημάτων τα περιοδικά που εκδίδει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α΄ (Γυμνάσιο) και ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β΄ (Λύκειο) και καλούμε τους
μαθητές να τα προμηθευτούν.
– Σημειώσεις για τους διαγωνισμούς υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ
( http://www.hms.gr/?q=node/614 ) ανά ενότητα.

Οι διευθυντές των σχολείων παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή των
μαθητών που ενδιαφέρονται για τα μαθήματα προετοιμασίας με ηλεκτρονικό
μήνυμα στη διεύθυνση mathima0@gmail. com, γνωστοποιώντας τον αριθμό

των μαθητών από κάθε τάξη.
Οι συμμετοχές των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων της Ημαθίας θα
πρέπει να γνωστοποιηθούν στη Δ/νση Δ/θμιας μέχρι την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου
2019.

Για τη Δ.Ε. της ΕΜΕ Ημαθίας

Η Πρόεδρος
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου

Η Γενική Γραμματέας
Αλεξάνδρα Στυλιανίδου