Πώς κερδίζει ο δάσκαλος την εμπιστοσύνη των γονιών

Οι απαιτήσεις της διδασκαλίας πολλές φορές είναι αυξημένες και μπορεί ο δάσκαλος πολύ εύκολα να ξεφύγει από το στόχο του, που είναι και ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο έχει επιλέξει να διδάσκει: οι μαθητές. Επομένως, η σχέση του δασκάλου με τους γονείς των μαθητών πολλές φορές κλονίζεται. Για να κερδίσει ο δάσκαλος την εμπιστοσύνη των γονιών, θα πρέπει να έχει πάντα στο μυαλό του ότι «κανένας μαθητής δεν πρέπει να είναι αόρατος».

Πώς ο δάσκαλος θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των γονιών

Κάθε μαθητής είναι ιδιαίτερος και αξίζει να εκτιμηθεί για τα μοναδικά χαρακτηριστικά του.Ένας πολύ αποδοτικός τρόπος θετικής επικοινωνίας του δασκάλου με τους γονείς είναι η αποστολή θετικών σημειώσεων στο σπίτι. Έχει διαπιστωθεί ότι έτσι διατηρούνται οι επιτυχίες των μαθητών και οι δύσκολες ημέρες αντιμετωπίζονται ευκολότερα – από τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους δασκάλους.

Για αυτό το  λόγο, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ο δάσκαλος μπορεί να δημιουργήσει ένα σημειωματάριο με βάση το αρχικό γράμμα από το επώνυμο του κάθε μαθητή.

Στη συνέχεια, μπορεί να το χωρίσει σε στήλες και να σημειώνει

  • τις ημερομηνίες που έρχεται σε επαφή με την κάθε οικογένεια
  • τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπική συνάντηση ή τηλεφωνική κλήση)
  • και τον λόγο της επικοινωνίας

Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, κάθε φορά που χρειάζεται ένας δάσκαλος να έρθει σε επαφή με μια οικογένεια, θα πρέπει να φροντίζει να την εισάγει στον πίνακα που έχει φτιάξει, με στόχο να έρθει σε επαφή με την κάθε οικογένεια με μια θετική σημείωση στο σπίτι τουλάχιστον μία φορά.

Στην αρχή του έτους, μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες πρέπει σίγουρα να έρθει σε επαφή με τις οικογένειες των μαθητών, που είναι νέοι στο σχολείο.

Συνήθως, αυτές οι οικογένειες έχουν κάποια ανησυχία για το παιδί τους, που βρίσκεται σε ένα νέο περιβάλλον και αισθάνονται ανακουφισμένοι, όταν ακούν ότι η πορεία του πηγαίνει καλά από την οπτική του ενήλικα.

Αυτό τους δημιουργεί και την οικειότητα να επικοινωνούν με το σχολείο και το δάσκαλο σε περίπτωση που έχουν κάποιο ζήτημα να επιλύσουν στο μέλλον.

Ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι επικοινωνίας με τους γονείς

Τις περισσότερες φορές οι δάσκαλοι καλούνται να έρθουν σε επαφή με το σπίτι, όταν ένας μαθητής έχει κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά μέσα στην τάξη ή χαμηλή επίδοση στο μάθημα ή και τα δύο.

Πηγή:eimaimama.gr