ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στο Δημόσιο με 9 προκηρύξεις – Προσλήψεις σε νοσοκομεία και δήμους

25 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
21 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

Υποβολή αιτήσεων έως και 14/12

52 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής Σισμανόγλειο

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» ανακοινώνει την πρόσληψη 52 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Υποβολή αιτήσεων έως και 16/12

11 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/12/2019-16/12/2019

65 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 65 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Υποβολή αιτήσεων έως και 16/12

 

 

32 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με άδεια Γ’ Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
27 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων έως και 16/12

22 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/12/2019-19/12/2019

90 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την πρόσληψη 90 ατόμων ΥΕ Καθαριοτητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/12/2019-20/12/2019

23 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/12/2019-23/12/2019

10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

3 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2 ΠΕ Οικονομικοί Λογιστικοί
4 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Έργων Υποδομής
1 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Περίοδος υποβολής Αιτήσεων: 11/12/2019-20/12/2019