1ο βραβείο στην ταινία του Γυμνασίου Μακροχωρίου για τον ποντιακό ελληνισμό!